İnşaatlarda İşi Durdurmalar Başladı

Çalışma Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2014 yılı için denetim programını belirledi. Başkanlık, denetimlerini bin 100 kişilik bir müfettiş ekibi ile yapacak.

Çok tehlikeli işyerleri öncelikli
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 2014 yılında işyerlerine çok sayıda yeni yükümlülük getirildi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bu kapsamda denetime gidecekleri sektör ve alanları belirleyerek işverenleri bilgilendirici bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. Denetlenecek sektörlerin çok fazla olması nedeniyle sıralamada hayati tehlike oluşturan sektörlere öncelik verildi. İş sağlığı ve güvenliği yönünden, yer altı ve yerüstü maden işletmeleri, mobilya sektörü, tarım sektörü, atık su arıtma tesisleri, yapı işyerleri, inşaat işyerleri, elektrikli teçhizat imalatı, fabrikasyon metal ürünleri, kimyasal ürünler imalatı, mineral ürünler imalatı, patlayıcı madde imalatı, kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı, motorlu kara taşıtı imalatı, makine ve ekipman imalatı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların depolanması, tekstil ürünlerinin imalatı, kağıt ürünlerinin imalatı alanlarında denetimler başlayacak.

İnşaat sektörü kıskaca alındı

2014 yılının daha başında olmamıza rağmen yapılan incelemeler sonucunda inşaatlardaki noksanlıkların çalışanlar için hayati tehlike oluşturması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesi sıklıkla uygulanmaktadır. Kanun’un 25. maddesine göre işin durdurulmasına karar verilmektedir. Bunun yanında birçok inşaat işyerleri iş güvenliği bakımından gerekli önlemleri almaması veya yeterli olmaması nedeniyle yüklü miktarlarda idari para cezaları ödemek zorunda kalmaktadır. Bugün yapılmakta olan yapılara baktığımızda özellikle küçük inşaatlarda iş güvenliği kültürünün henüz oluşmaması hayati tehlike oluşturmaktadır. Gerekli önlemleri almaları, inşaatların mühürlenmemesi için bir an önce müteahhitlerin Çalışma Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile anlaşma yaparak; A sınıfı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli desteği almaları gerekmektedir. İş müfettişleri şantiye denetimlerinde özellikle risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik planı, A sınıfı iş güveliği uzmanı, işyeri hekimi, yardımcı sağlık personeli, iş güvenliği eğitimleri, sağlık gözetimi, koruyucu ekipman, soyunma yeri gibi noksanlıkları tespit etmektedirler. Bu gibi noksanlıkları tespit edilen 5 işçi çalıştıran bir inşaat işyeri yaklaşık 75 bin TL idari para cezası ödemek zorunda kalabiliyor.

Ayrıca hayati tehlike oluşturacak noksanlık olması halinde noksanlıklar giderilene kadar işin durdurulacağını unutmamak gerekir. Bu gibi ağır yaptırımlara uğramamak için zaman geçirmeden bir OSGB ile anlaşılması en doğru ve ekonomik çözüm olacaktır. Unutmamak gerekir ki önlemek ödemekten her zaman daha ucuz bir çözümdür.

2013’te 85 milyon TL ceza kesildi
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2013 yılında 23 bin 138 teftiş gerçekleştirmiş. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı geçtiğimiz yıl toplam 85 milyon TL idari para cezası uygulamış. 6 bin 354 işyeri çeşitli nedenlerle idari para cezası ile karşılaşmış.

0

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.